Nieuws

Oudercommissie

Naast de verantwoordelijkheid voor je eigen kind, hebben ouders in de kinderopvang ook wettelijke rechten op beleidsniveau die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Voor de betrokkenheid tussen ouders en kinderdagverblijf zijn meepraten en meedenken goede instrumenten. Ouders hebben adviesrecht op een aantal terreinen, waaronder het pedagogisch beleid. Het organiseren van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor organisaties voor kinderopvang. Met een oudercommissie beschikt de Torteltuin over een gesprekspartner die namens de ouders kan spreken. Onze oudercommissie bestaat uit 4 leden en heeft een eigen email adres: oudercommissie.detorteltuin@live.nl