4 tot 12 jaar

Buitenschoolse opvang

Wanneer uw kind 4 jaar is en naar de bassischool gaat is het na school van harte welkom bij ons. De buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen . Als kinderen op 4 jarige leeftijd eenmaal naar school gaan is hun dag verdeeld in “schooltijd” en “vrije tijd’.

Vrije tijd staat voor:

  • Zelf kiezen
  • Initiatief nemen
  • Eigen interesses volgen
  • Geen bemoeienis van volwassenen
  • Je mogen vervelen