0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Op de Torteltuin werken we met een horizontale groepsindeling:

  • de Krullevaar (baby groep) 0-1 jaar
  • de Lispeltuut (dreumes groep) 1-2 jaar
  • de Stampertjes (peutergroep) 2-3 ½ jaar
  • de Hasselerwaard (peutergroep) 2- 3 ½ jaar
  • de Langhors (peutergroep) 3 ½ – 4 jaar

Kinderen die naar de basisschool gaan kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang “de Petteflet”. Ook op de BSO werken we met een horizontale groepsindeling:

  • 4+ groep
  • 7+ groep

In basisschool “de Tjongerschool” in Mildam hebben wij ook een BSO. Hier werken we met een verticale groepsindeling, dat wil zeggen dat de kinderen van 4 t/m 12 jaar bij elkaar in 1 groep zitten.