2 tot 4 jaar

Peuteropvang

Vanaf 2 jaar is je peuter van harte welkom bij ons. Spelen, ontdekken, vriendjes maken, dansen, naar verhalen luisteren, plezier maken, nieuwe begrippen aanleren, ontspannen
met kinderyoga, de kippen en konijnen eten geven, nieuwe ervaringen opdoen, bewegen tijdens de peutergym…… en nog veel meer. Kortom je peuter zal zich geen moment bij
ons vervelen. Naar aanleiding van allerlei uitdagende thema’s leren de peuters allemaal vaardigheden die goed van pas komen wanneer ze naar groep 1 van de basisschool gaan. We vinden het
belangrijk dat we al spelenderwijs de kinderen een goede basis meegeven voor de start van de basisschool.

Zo werken we aan:

  • De taalontwikkeling: o.a. uitbreiden van de woordenschat, gesprekjes voeren, vragen stellen, plezier beleven aan boeken, klankbewustzijn en letters
  • De rekenkundige ontwikkeling: o.a. tellen, hoeveelheidsbegrippen, sorteren, tijd, vormen en figuren
  • De motorische ontwikkeling: o.a. rennen, klimmen, balanceren, springen, balspelen en de fijne motoriek
  • De sociaal emotionele ontwikkeling: o.a. samen spelen en werken, keuzes maken, aardig doen, omgaan met ruzie, ervaringen delen en jezelf presenteren