Wat is flexibele opvang?

Flexibele opvang is bedoeld voor ouders die opvang voor hun kinderen zoeken op verschillende dagen en tijden. Als ouder kiest u zelf de dagen waarop uw kind naar ons toe komt. Flexibele
opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De data moeten minimaal 2 weken van te voren aan ons bekend zijn gemaakt.

Flexibele buitenschoolse opvang
De flexibele buitenschoolse opvang sluit aan bij de gewenste dagdelen van de ouders. Flexibele opvang biedt uitkomst voor bijvoorbeeld ouders die de opvang niet ver vooruit kunnen plannen, omdat het werk en/of de studie dit niet toelaat. Voor flexibel buitenschoolse opvang geldt een minimum afname van 18 uur per maand. We vinden het belangrijk dat het kind zich thuis voelt op de buitenschoolse opvang en een band opbouwt met de andere kinderen en met de pedagogisch medewerkers. Daarom willen we graag dat de kinderen minimaal 1 middag in de week onze buitenschoolse opvang bezoeken.

Regels flexibele opvang
Minimaal 2 weken van te voren moeten de dagen van de kinderen doorgegeven zijn via het ouderportaal van de kindplanner. Kinderen kunnen geplaatst worden binnen de openingstijden van het kindercentrum, dus van 7.00 – 18.30 uur. Er is een minimum afname van 4 aaneengesloten uren.Tot twee weken van tevoren mogen ouders de afgesproken dag nog afzeggen. bij ziekte van de kinderen wordt het tarief gewoon berekend.